CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

QCSL FINAL 1024x438 1

Luôn lắng nghe và phản ánh một cách trung thực các chỉ đạo, từ yêu cầu của khách hàng và đề xuất của nhân viên vào sản xuất. Luôn đổi mới và cải tiến với mục tiêu. Mang đến cho khách hàng giá trị vượt qua sự mong đợi
1. Luôn cải tiến và đổi mới trang thiết bị cũng như kỷ thuật, để mang đến cho khách hàng sản phẩm có chất lượng tốt và ổn định
2. Hệ thống quản lý chất lượng tập trung vào phòng ngừa, với mục tiêu [sản phẩm lỗi bằng 0] kiểm soát chặt chẽ quá trình gia công, tạo ra sản phẩm ngay từ những sản phẩm đầu tiên.
3. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định trong sản xuất, ghi chép đầy đủ các thông tin liên quan đến quá trình sản xuất