Vật liệu: SCS13 ( Inox ), S45C
Dạng khuôn: Đúc mẫu chảy
Công đoạn sản xuất: Tạo khuôn => Đúc => Gia công cắt gọt => xử lý bề mặt
Xử lý bề mặt: Đánh bóng, thụ động bề mặt, điện giải
* công đoạn đúc tạo phôi, và xử lý bề mặt được thực hiện bởi đối tác bên ngoài công ty

Sản phẩm Inox

Sản phẩm 2

Sản phẩm Inox

Sản phẩm 1

Sản phẩm Inox

Sản phẩm 10

Sản phẩm Inox

Sản phẩm 11

Sản phẩm Inox

Sản phẩm 3

Sản phẩm Inox

Sản phẩm 4

Sản phẩm Inox

Sản phẩm 5

Sản phẩm Inox

Sản phẩm 6

Sản phẩm Inox

Sản phẩm 7

Sản phẩm Inox

Sản phẩm 8

Sản phẩm Inox

Sản phẩm 9

Liên hệ