Gia công kim loại tấm là phương pháp gia công sử dụng máy gia công chuyên dụng để làm biến dạng tấm kim loại theo hình dáng và kích thước mong muốn.

Gia công sản phẩm từ Kim Loại tấm

SẢN PHẨM CẮT CHẤN 1

Gia công sản phẩm từ Kim Loại tấm

SẢN PHẨM CẮT CHẤN 2

Gia công sản phẩm từ Kim Loại tấm

SẢN PHẨM CẮT CHẤN 2 (Sao chép)

Liên hệ