Vật liệu: A5052, A6061, A7075, A2017, C3604, C3600, POM, PE, MC901,…
Nội dung gia công: Tiện – Phay CNC, cắt dây, lăng răng,…
Xử lý bề mặt: xi mạ, anode
* công đoạn xử lý bề mặt và xử lý nhiệt được thực hiện bởi đối tác bên ngoài công ty

Sản phẩm kim loại màu, nhựa

Sản phẩm kim loại màu nhựa 2

Sản phẩm kim loại màu, nhựa

Sản phẩm kim loại màu nhựa 3

Sản phẩm kim loại màu, nhựa

Sản phẩm kim loại màu nhựa 4

Sản phẩm kim loại màu, nhựa

Sản phẩm kim loại màu nhựa 5

Sản phẩm kim loại màu, nhựa

Sản phẩm kim loại, màu, nhựa 1

Liên hệ