Lắp ráp cụm thành phẩm là quá trình ghép nối và kết hợp các linh kiện đã được sản xuất thành một sản phẩm hoàn chỉnh và sẵn sàng sử dụng. Quá trình này bao gồm việc xác định và sắp xếp đúng các linh kiện, sử dụng các công cụ và thiết bị phù hợp để gắn kết chúng với nhau, và kiểm tra đảm bảo sự hoạt động đúng đắn của sản phẩm. Lắp ráp cụm thành phẩm đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất, đảm bảo rằng các linh kiện được kết hợp một cách chính xác để tạo ra sản phẩm cuối cùng.

Chế tạo và lắp ráp

Sản phẩm 1 – Lắp ráp

Chế tạo và lắp ráp

Sản phẩm 2 – Lắp ráp

Chế tạo và lắp ráp

Sản phẩm 3 – Lắp ráp

Chế tạo và lắp ráp

Sản phẩm lắp ráp 4

Liên hệ